Hi, How Can We Help You?

Yurt İçi Faktoring

Aynı ülke sınırları içinde bulunan faktoring şirketi, satıcı firma ve alıcı firma arasında gerçekleşir. 

Satıcı, alıcıya malları ve faturayı yollar. Satıcı bu faturanın bir kopyasını Çözüm Faktoring'e gönderir. Çözüm Faktoring satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır, fatura bedelinden ön ödeme yapar. Çözüm Faktoring, vadesi gelince alıcıdan fatura bedelini tahsil eder ve varsa eğer satıcıya kalan ödemeyi yapar. 

Yurtiçi faktoring ödeme türleri bakımıdan üçe ayrılır: 

Peşin İskonto: Vadesi belli alacakların ortalama vadesine göre faiz ve komisyon belirlenir ve peşin olarak tahsil edilir. Bakiye net tutar satıcıya ödenir ve faturalar aylık dönemlerde kesilir. 

Spot İşlem: Belirlenen vadeye sabit faktoring faizi ve komisyon uygulanır, vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir, tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür, hizmet faturaları vadelere göre kesilir. 

Değişken Faizli İşlem: Belirlenen vadeye değişken faktoring faizi ve komisyon uygulanır, faiz ücreti piyasa şartlarına göre belirlenir, tahsilatlar anapara bakiyesinden düşülür, işlem satıcının istediği bir tarihte kapatılabilir, işlem kapatılırken veya vade sonunda anapara, faiz ve ücretler tahsil edilir, hizmet faturaları aylık kesilir.