Hi, How Can We Help You?

Faktoring Sisteminin İşleyişi?

Yaygın olarak kullanılan Yurtiçi Faktoringin işleyişi şu şekilde özetlenebilir: 

Satıcı malları ve faturayı alıcıya gönderir. Faturanın bir kopyasını ve varsa birebir ilişkili ödeme belgelerini faktoring şirketine iletir. Faktoring firması satıcı ile yapacağı sözleşme çerçevesinde bu faturayı temlik alır ve faturanın belirli bir yüzdesini satıcıya nakit olarak öder.Faktoring şirketi vadesinde fatura bedelini alıcıdan tahsil eder.