Hi, How Can We Help You?

Faktoring Maliyetler

Faktoring işlemleri içerdiği üç hizmet (garanti, tahsilat ve finansman) için iki temel maliyet içerir. 

1. Faktoring Komisyonu 
Alacakların garanti edilmesi ve/veya alacakların tahsili ve yönetimi karşılığında toplam alacak tutarı üzerinden bir hizmet komisyonu tahakkuk eder. Bu komisyon oranı alıcı sayısı ve riski, fatura büyüklüğü ve sayısı, vade, satıcının taahhüt ettiği yıllık ciro v.b. faktörler dikkate alınarak belirlenir. 

2. İskonto Masrafı 
Kullanılan finansman tutarı esas alınarak, kullanım süresi kadar ve belirli bir iskonto faiz oranı üzerinden tahakkuk eder. Yurtiçi faktoring işlemlerinde faktoring komisyonu ve iskonto masrafı toplam tutarı üzerinden %5 oranında BSMV alınır.