Hi, How Can We Help You?

Faktoring Avantajları

Faktoring Şirketine vadeli alacaklarını temlik ederek nakde dönüştüren işletmeler, nakit akışlarını düzenleyerek hızlı ve planlı bir şekilde büyümelerini sağlamış olurlar. 

Faktoring hizmeti alarak nakit akışını düzenleyen işletmeler, sahip oldukları likidite sayesinde hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürürler. Böylelikle hem rakiplerine karşı fiyat avantajı hem de işletme karlarını artırma olanağı elde ederler. 

İşletmelerin bilançoları daha likit hale gelir ve kredibilitesi artar. 

Vadeli alacaklarını nakde dönüştüren işletmelerin dış kaynak kulanım ihtiyaçları azalır ve finansman giderleri düşer. 

Faktoring hizmeti alan işletmeler, faktoring şirketlerinin yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda alıcılarının mali durumlarına ilişkin güncel bilgi sahibi olurlar.